Behandlinger

Som patient i Havnestadsklinikkens Fysioterapi vil du først og fremmest blive tilbudt en grundig fysioterapeutisk undersøgelse. Herefter vil du blive vejledt i, hvad du kan gøre for at behandle dig selv. Det kunne f.eks. være ergonomisk rådgivning, træningsvejledning eller instruktion til RICEM-principperne. Hvis vi vurderer at yderligere behandling i klinikken er nødvendig, tilrettelægger vi i fællesskab et behandlingsforløb alt efter skadens omfang og karaktér samt div. praktiske hensyn.

I den individuelle behandling på klinikken, benytter jeg mig af følgende værktøjer:


McKenzie


Mekanisk diagnosticering og terapi. McKenzie-systemet er et evidensbaseret dianognostik- og behandlingskoncept, som primært anvendes til behandling af akutte og længerevarende skader i columna. Konceptet bygger på patientuddannelse, så patienten lærer at behandle sig selv og gøre sig uafhængig af fysioterapeuten og/eller andre behandlere. Behandlingen kræver ofte forholdsvis få besøg i klinikken.


Laserterapi


Bruges til at dæmpe inflammationer af enhver art, f.eks. bursitter, tendinitter, forstuvninger, tennisalbuer, fibersprængninger, knæartrose mm. Laser bruges også til behandling af fertilitetsproblemer, fodvorter og herpesudbrud samt til at fremme helingsprocessen ved knoglefrakturer og sår. Laserterapi er ligeledes evidensbaseret terapi og er effektivt til behandling af akutte skader, men anvendes også til kroniske irritationstilstande. Kroniske tilstande kræver dog som regel mange og hyppige besøg i klinikken. Det kan derfor anbefales at henvende sig med irritationstilstande inden, der er gået 3 måneder. Laserbehandling til herpesudbrud er særdeles effektivt, men kræver at du henvender dig, så snart du mærker at der er et udbrud på vej. Du vil altid få tilbudt en tid indenfor 2 døgn.

Vi behandlinger i stigende omfang kvinder, der har svært ved at blive gravide med overraskende god effekt. Læs mere under fanen "Fertilitet".

Du kan bestille tid til Giga laser-selvbehandling her.


Manuelle behandlinger


Massage, udspænding, mobilisering og lette manipulationer bruges til spændingstilstande og nedsat ledbevægelighed. Da de fleste skader i bevægeapparatet er forbundet med spændingstilstande, vil næsten alle patienter i klinikken få tilbudt én eller flere massagebehandlinger, evt. i kombination med øvrige behandlingstiltag. Du er også velkommen til at bestille tid til almindelig forebyggende massage for ryg, nakke og/eller skuldre.


Træningsterapi


Bruges til genoptræning efter et skadesforløb for at forebygge recidiv. I nogle tilfælde kan træningsterapien være behandling i sig selv. F.eks. ved rygsmerter der skyldes dårlig holdning pga. svage ryg- og mavemuskler, urininkontinens, hypermobilitet og instabile led. Et træningsterapeutisk forløb kræver ofte få besøg i klinikken, men god disciplin til hjemmetræning.


Se endvidere faner for fertilitetsfremmende behandling, holdtræning og fagkurser.